Strona główna
Firma
Mieszkania na wynajem
Przetargi

Dla najemców TBS
Aktualności
Zgłoś awarię

Dla kandydatów TBS
Aktualności
Jak otrzymać mieszkanie
Inwestycje w realizacji

Galeria
Do pobrania
RODO
Kontakt

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
82-200 Malbork
ul. Mickiewicza 26
tel. 55 272 26 64
fax. 55 272 26 64
e-mail: sekretariat@tbs.malbork.pl


Przetargi


Malbork, 13-05-2013r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
Spółka z o.o. w Malborku

organizujeprzetarg ograniczony na najem 1 garażu samochodowego usytuowanego w budynku nr 10 przy ulicy Rolniczej w Malborku:Nr garazu.

powierzchnia w m2

cena brutto

1
18,20
229,90

W przetargu wziąć udział mogą tylko osoby, które są mieszkańcami osiedla TBS.

Przetarg ograniczony odbędzie się 29.05.2013r. (środa) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p.o godz. 1100


Przystępujący do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 800 do 1045 wpłacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zł.


Postąpienie 10 zł.


Wygrywający przetarg winien zawrzec umowę najmu w ciągu 3 dni po przetargu licząc następny dzień jako pierwszy.


Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji.


W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.


Przystępujący do przetargu nie może zalegać z opłatami za najem lokalu w MTBS.


Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425
Malbork, 30-07-2012r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o. w Malborku

zaprasza do negocjacjina najem 1 garażu samochodowego usytuowanego w budynku nr 20 przy ulicy Michałowskiego w Malborku:ul.Michałowskiego 20

Nr garażu.

powierzchnia w m2

2
22,71

Negocjacje odbędą się od 06.08.2012r. (poniedziałek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. od godz. 1100


Przystępujący do negocjacji winien w dniu negocjacji w godz. od 800 do 1050wpłacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zl.


Cena za powierzchnię użytkową garaży do negocjacji.

Wygrywający negocjacje winien zawrzec umowę najmu w ciągu 3 dni po negocjacjach licząc następny dzień jako pierwszy.


Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą negocjacje zostanie zaliczone na poczet kaucji, która będzie stanowić 3-miesięczny czynsz.


W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425
Malbork, 04-06-2012r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o. w Malborku

zaprasza do negocjacjina najem 1 garażu samochodowego usytuowanego w budynku nr 34 przy ulicy Czerskiego w Malborku:ul.Czerskiego 34

Nr garażu.

powierzchnia w m2

1
22,71

Negocjacje odbędą się od 11.06.2012r. (poniedziałek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. od godz. 1100


Przystępujący do negocjacji winien w dniu negocjacji w godz. od 800 do 1050wpłacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zl.


Cena za powierzchnię użytkową garaży do negocjacji.

Wygrywający negocjacje winien zawrzec umowę najmu w ciągu 3 dni po negocjacjach licząc następny dzień jako pierwszy.


Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą negocjacje zostanie zaliczone na poczet kaucji, która będzie stanowić 3-miesięczny czynsz.


W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425
Malbork, 26-04-2012r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o. w Malborku

zaprasza do negocjacjina najem 1 garażu samochodowego usytuowanego w budynku nr 34 przy ulicy Czerskiego w Malborku:ul.Czerskiego 34

Nr garażu.

powierzchnia w m2

1
22,71

Negocjacje odbędą się od 04.05.2012r. (piątek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. od godz. 1100


Przystępujący do negocjacji winien w dniu negocjacji w godz. od 800 do 1050wpłacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zl.


Cena za powierzchnię użytkową garaży do negocjacji.

Wygrywający negocjacje winien zawrzec umowę najmu w ciągu 3 dni po negocjacjach licząc następny dzień jako pierwszy.


Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą negocjacje zostanie zaliczone na poczet kaucji, która będzie stanowić 3-miesięczny czynsz.


W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.Osoba do kontaktu: Milena Apa.

(055) 272-26-64

kom. 502 208 424Malbork, 03-04-2012r.

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Malborku

oferuje

do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 76,09 m2 - (dwa pomieszczenia, WC, korytarz) przy ul. A. Mickiewicza 26.

Lokal po kapitalnym remoncie, z osobnym wejściem usytuowany w centrum miasta.

Doskonała lokalizacja na działalność handlowo-usługową. W lokalu dostępne wszystkie media.

Atrakcyjna cena wynajmu.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr telefonu: 55-272-26-64 lub 502-208-424, 512-101-425
Malbork, 30-03-2012r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
Spólka z o.o. w Malborku

organizujeprzetarg nieograniczony na najem lokalu handlowego usytuowanego w budynku nr 14 przy ulicy Rolniczej w Malborku:Lokal handlowy nr 1 o powierzchni uzytkowej 72,02m2 w sklad , którego wchodza: :


rodzaj pomieszczenia

powierzchnia w m2

przedsionek
3,42
hala sprzedazy
53,58
komunikacja
2,60
pomieszczenie personelu
4,69
w.c.
2,66
magazyn
5,07

R A Z E M

72,02


Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425Przetarg nieograniczony odbędzie sie 16.04.2012 r. (poniedziałek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p.o godz. 10.00


Informację o wyżej wymienionym lokalu mozna uzyskać pod numerem telefonu (055) 272-26-64. Przystepujący do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 800 do 950 wpłacić wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zł.


Lokal będący przedmiotem przetargu będzie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym


Wygrywający przetarg winien zawrzec umowę najmu w ciagu 3 dni po przetargu licząc następny dzien jako pierwszy. Z trescią umowy najmu oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie MTBS w Malborku przy ul. A. Mickiewicza 26.


Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 20 zł + 23% VAT.Postapienie 1,00 zł. Wadium wplacone przez osobe wygrywajaca przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.


Najemca po podpisaniu umowy najmu zobowiązuje się złożyć przed Notariuszem oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji do kwoty 5 000zł w trybie art. 777 pkt. 5 kodeksu postepowania cywilnego. Oświadczenie powinno zostać złożone w terminie 7 dni od daty podpisania umowy pod rygorem jej rozwiązania z winy Najemcy. Koszt złożenia oświadczenia ponosi Najemca. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.Malbork, 30-03-2012r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o. w Malborku

zaprasza do negocjacjina najem 1 garażu samochodowego usytuowanego w budynku nr 15 przy ulicy Czerskiego w Malborku:ul.Czerskiego 15

Nr garażu.

powierzchnia w m2

3
17,33

Negocjacje odbędą się od 06.04.2012r. (piątek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. od godz. 1100


Przystępujący do negocjacji winien w dniu negocjacji w godz. od 800 do 1050wpłacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zl.


Cena za powierzchnię użytkową garaży do negocjacji.

Wygrywający negocjacje winien zawrzec umowę najmu w ciągu 3 dni po negocjacjach licząc następny dzień jako pierwszy.


Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą negocjacje zostanie zaliczone na poczet kaucji, która będzie stanowić 3-miesięczny czynsz.


W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425Malbork, 31-01-2012r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o. w Malborku

zaprasza do negocjacjina najem 2 garaży samochodowych usytuowanych w budynkach nr 13 oraz 15 przy ulicy Czerskiego w Malborku:ul.Czerskiego 13

Nr garażu.

powierzchnia w m2

4
17,27


ul.Czerskiego 15

Nr garażu.

powierzchnia w m2

1
17,53

Negocjacje odbędą się od 06.02.2012r. (poniedziałek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. od godz. 1100


Przystępujący do negocjacji winien w dniu negocjacji w godz. od 800 do 1050wpłacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zl.


Cena za powierzchnię użytkową garaży do negocjacji.

Wygrywający negocjacje winien zawrzec umowę najmu w ciągu 3 dni po negocjacjach licząc następny dzień jako pierwszy.


Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą negocjacje zostanie zaliczone na poczet kaucji, która będzie stanowić 3-miesięczny czynsz.


W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.Osoba do kontaktu: Milena Apa.

(055) 272-26-64

kom. 502 208 424Malbork, 13-12-2011r.

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty na wykonanie prac związanych z rocznym przeglądem instalacji gazowych w budynkach MTBS przy ul. Michałowskiego 10 i 6 .

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Malborku informuje, iż w wyniku zapytania o cenę z dnia 05.12.2011r. wybrano ofertę:

Z.U.H.
"NICO" Sławomir Olchowik,
ul. Rzemieślnicza 14, 82-200 Malbork.Malbork, 13-12-2011r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o. w Malborku

zaprasza do negocjacjina najem 3 garaży samochodowych usytuowanych w budynkach nr 13 oraz 15 przy ulicy Czerskiego w Malborku:ul.Czerskiego 13

Nr garażu.

powierzchnia w m2

3
17,33
4
17,27


ul.Czerskiego 15

Nr garażu.

powierzchnia w m2

1
17,53

Negocjacje odbędą się od 20.12.2011r. (wtorek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. od godz. 1100


Przystępujący do negocjacji winien w dniu negocjacji w godz. od 800 do 1050wpłacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zl.


Cena za powierzchnię użytkową garaży do negocjacji.

Wygrywający negocjacje winien zawrzec umowę najmu w ciągu 3 dni po negocjacjach licząc następny dzień jako pierwszy.


Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą negocjacje zostanie zaliczone na poczet kaucji, która będzie stanowić 3-miesięczny czynsz.


W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425Malbork, 05-12-2011r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
Spólka z o.o. w Malborku

zwraca się z zapytaniem o cenęna wykonanie prac związanych z rocznym przeglądem instalacji gazowych w budynkach MTBS przy ul. Michałowskiego 10 i 6 w świetle art.62. ust.5 o których mowa w art.62 ust.1 pkt.1 lit.c oraz pkt.2 Prawa Budowlanego


Wymagane jest , aby Osoba przeprowadzająca kontrolę posiadała kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru na eksploatację urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych określonych w Rozporządzeniu z dnia 28 kwietnia 2003r.

Opis przedmiotu zamówienia: ul. Michałowskiego 6,10 - 88 mieszkań

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. W ofercie podać należy cenę za 1 lokal.

Zamawiający nie prowadzi negocjacji w sprawie ceny.

Termin wykonania w/w zakresu prac przewidywany jest do 27.12.2011r.

Oferty należy składać w biurze MTBS przy ul. A. Mickiewicza 26 II p. do dnia 13.12.2011r. (wtorek) do godz. 1000

Otwarcie kopert dnia 13.12.2011r. (wtorek) o godz. 1015 w biurze MTBS j.w

MTBS zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w formie zapytania o cenę bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425Malbork, 05-12-2011r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o. w Malborku

zaprasza do negocjacjina najem 3 garaży samochodowych usytuowanych w budynku nr 13 przy ulicy Czerskiego w Malborku:ul.Czerskiego 13

Nr garażu.

powierzchnia w m2

1
17,53
3
17,33
4
17,27

Negocjacje odbędą się od 12.12.2011r. (poniedziałek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. od godz. 1100


Przystępujący do negocjacji winien w dniu negocjacji w godz. od 800 do 1050wpłacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zl.


Cena za powierzchnię użytkową garaży do negocjacji.

Wygrywający negocjacje winien zawrzec umowę najmu w ciągu 3 dni po negocjacjach licząc następny dzień jako pierwszy.


Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą negocjacje zostanie zaliczone na poczet kaucji, która będzie stanowić 3-miesięczny czynsz.


W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425Malbork, 23-11-2011r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
Spólka z o.o. w Malborku

organizujeprzetarg ograniczony na najem 3 garazy samochodowych usytuowanych w budynku nr 13 przy ulicy Czerskiego w Malborku:Nr garazu.

powierzchnia w m2

cena brutto

3
17,33
199,95
4
17,27
200,09
5
17,54
209,91

W przetargu wziać udział mogą tylko osoby, które są mieszkańcami budynku "N" przy ul. czerskiego 13.

Przetarg ograniczony odbedzie sie 30.11.2011r. (sroda) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p.o godz. 1200


Przystepujacy do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 800 do 1145 wplacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zl.


Postapienie 10 zl.


Wygrywajacy przetarg winien zawrzec umowe najmu w ciagu 3 dni po przetargu liczac nastepny dzien jako pierwszy.


Wadium wplacone przez osobe wygrywajaca przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji.


W przypadku nie dojscia do zawarcia umowy z winy wygrywajacego wplacone wadium przepada.


Przystepujacy do przetargu nie moze zalegac z oplatami za najem lokalu w MTBS.


Osoba do kontaktu: Milena Apa.

(055) 272-26-64

kom. 502 208 424Malbork, 03-10-2011r.

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty na wykonanie przeglądu 5-letniego obiektów budowlanych w budynku nr 10,8,6 przy ul. Michałowskiego oraz w budynku nr 11 przy ul. Rolniczej i budynku nr 26 przy ul. Mickiewicza.

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Malborku informuje, iż w wyniku zapytania o cenę z dnia 14.09.2011r. wybrano ofertę:

Usługi Budowlano-Inwestycyjne
Michał Chorostin,
ul. Zapleczna 7/J/1, 78-100 Kołobrzeg.Malbork, 03-10-2011r.

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty na wykonanie przeglądu 5-letniego instalacji elektrycznych i piorunochronowych w budynku nr 11 przy ul. Rolniczej oraz nr 8 przy ul. Michałowskiego.

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Malborku informuje, iż w wyniku zapytania o cenę z dnia 16.09.2011r. wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Usługowe
"PAT" Patryk Wdowicz,
ul. Wybickiego 5C/9, 82-200 Malbork.Malbork, 16-09-2011r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
Spólka z o.o. w Malborku

zwraca się z zapytaniem o cenęna wykonanie prac związanych z 5-letnim przeglądem instalacji elektrycznych i piorunochronowych w budynkach MTBS przy ul. Rolniczej 11 oraz Michałowskiego 8 zgodnie z art.62 ust.1 pkt.2 Prawa Budowlanego.


Badanie instalacji elektrycznej należy wykonać w oparciu o normy:

PN-IEC 60364-41:2000, PN-IEC 60364-6-61:2000

Badanie instalacji Ochrony odgromowej obiektu należy wykonać w oparciu o normy:

PN-86/E-05003/01, PN-86/E-05003/03, PN-86/E-05003/04, PN-IEC 61024-1:2000, PN-IEC 61024-1-1:2001

Opis przedmiotu zamówienia:

ul. Rolnicza 11 - 46 mieszkań

ul. Michałowskiego 8 - 40 mieszkań

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. W ofercie podać należy cenę za 1 punkt pomiarowy instalacji elektrycznej.

Nie prowadzi negocjacji w sprawie ceny.

Termin wykonania w/w zakresu prac przewidywany jest do 30.10.2011r.

Oferty należy składać w biurze MTBS przy ul. A. Mickiewicza 26 II p. do dnia 30.09.2011r. (piatek) do godz. 1000

Otwarcie kopert dnia 30.09.2011r. (piatek) o godz. 1030 w biurze MTBS j.w

MTBS zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w formie zapytania o cenę bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425Malbork, 14-09-2011r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
Spólka z o.o. w Malborku

zwraca się z zapytaniem o cenęna wykonanie prac związanych z 5-letnim przeglądem obiektu budowlanego w budynkach MTBS przy ul. Michałowskiego 10, 8, 6 oraz Rolniczej 11 i Mickiewicza 26 zgodnie z art.62 ust.1 pkt.2 Prawa Budowlanego.


Opis przedmiotu zamówienia:

ul. Michałowskiego 10 - 40 mieszkań ( pow. 2299,2)

ul. Michałowskiego 8 - 40 mieszkań ( pow. 1787,2)

ul. Michałowskiego 6 - 48 mieszkań ( pow. 2164,8)

ul. Rolnicza 11 - 46 mieszkań ( pow. 2227,5)

ul. Mickiewicza 26- budynek wpisany do rejestru Zabytków ( pow. 714,2)

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.W ofercie podać należy cenę za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Nie prowadzi negocjacji w sprawie ceny.

Termin wykonania w/w zakresu prac przewidywany jest do 30.10.2011r.

Oferty należy składać w biurze MTBS przy ul. A. Mickiewicza 26 II p. do dnia 30.09.2011r. (piatek) do godz. 1000

Otwarcie kopert dnia 30.09.2011r. (piatek)o godz. 1045 w biurze MTBS j.w

MTBS zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w formie zapytania o cenę bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425Malbork, 13-06-2011r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o. w Malborku

zaprasza do negocjacjina najem 3 garaży samochodowych usytuowanych w budynkach nr 15 przy ulicy Czerskiego oraz nr 11 przy ulicy Rolniczej w Malborku:ul.Czerskiego 15

Nr garażu.

powierzchnia w m2

3
17,33
4
17,27


ul.Rolnicza 11

Nr garażu.

powierzchnia w m2

8
15,80

Negocjacje odbędą się od 16.06.2011r. (czwartek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. od godz. 1000


Przystępujący do negocjacji winien w dniu negocjacji w godz. od 800 do 950wpłacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zl.


Cena za powierzchnię użytkową garaży do negocjacji.

Wygrywający negocjacje winien zawrzec umowę najmu w ciągu 3 dni po negocjacjach licząc następny dzień jako pierwszy.


Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą negocjacje zostanie zaliczone na poczet kaucji, która będzie stanowić 3-miesięczny czynsz.


W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425Malbork, 08-04-2011r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o. w Malborku

zaprasza do negocjacjina najem garaży samochodowych usytuowanych w budynkach nr 15 przy ulicy Czerskiego oraz nr 20 przy ulicy Michałowskiego w Malborku:

Negocjacje odbędą się od 11.04.2011r. (poniedziałek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. od godz. 1000


Przystępujący do negocjacji winien w dniu negocjacji w godz. od 800 do 950wpłacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zl.


Cena za powierzchnię użytkową garaży do negocjacji.

Wygrywający negocjacje winien zawrzec umowę najmu w ciągu 3 dni po negocjacjach licząc następny dzień jako pierwszy.


Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą negocjacje zostanie zaliczone na poczet kaucji, która będzie stanowić 3-miesięczny czynsz.


W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425Malbork, 22-02-2011r.

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty.

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Malborku informuje, iż w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod NR: 42607-2011 na "Wywóz nieczystości stałych oraz odpadów segregowanych z zasobów mieszkaniowych oraz biura MTBS Spółka z o.o. w Malborku" wybrano ofertę:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Malborku Sp. z o.o.
ul. Gen. De Gaulle'a 70
82-200 Malbork

Cena wybranej oferty wynosi: 436 737,10 zł brutto.
Termin zawarcia umowy do 28.02.2011 roku.

Malbork, 21-02-2011r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o. w Malborku

zaprasza do negocjacjina najem 3 garaży samochodowych usytuowanych w budynkach nr 15 przy ulicy Czerskiego oraz nr 11 przy ulicy Rolniczej w Malborku:ul.Czerskiego 15

Nr garażu.

powierzchnia w m2

3
17,33
8
17,33


ul.Rolnicza 11

Nr garażu.

powierzchnia w m2

8
15,80

Negocjacje odbędą się od 23.02.2011r. (środa) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. od godz. 1000


Przystępujący do negocjacji winien w dniu negocjacji w godz. od 800 do 950wpłacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zl.


Cena za powierzchnię użytkową garaży do negocjacji.

Wygrywający negocjacje winien zawrzec umowę najmu w ciągu 3 dni po negocjacjach licząc następny dzień jako pierwszy.


Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą negocjacje zostanie zaliczone na poczet kaucji, która będzie stanowić 3-miesięczny czynsz.


W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425


Malbork, 08-02-2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/01/2011 Nazwa zadania: Wywóz nieczystości stałych oraz odpadów segregowanych z zasobów mieszkaniowych oraz biura MTBS Sp. z o. o. w Malborku.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm.) Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społęcznego Sp. z o. o. w Malborku zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Adres zamawiającego: ul. Mickiewicza 26

Kod Miejscowość: 82-200 Malbork

Telefon: 55 272 26 64

Faks 55 272 26 64

Adres strony internetowej: tbs.malbork.pl

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tbs.malbork.pl

Godziny urzędowania: 7.00-15.00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.tbs.malbork.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych oraz odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło) z pojemników wykonawcy z zasobów mieszkaniowych i biura MTBS w Malborku, oraz przyjmowanie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w punkcie zbiórki na terenie Malborka dostarczanego przez mieszkańców MTBS. Łączna ilośc osób 1355. Obsługa mieszkańców i biurowca w zakresie wywozu nieczystości stałych powinna odbywać się z pojemników zleceniodawcy ustawionych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Ilośc pojemników oraz częstotliwość ich opróżniania pojemników powinna zapewnić nieprzepełnianianie się pojemników. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 90.51.10.00-2

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

36 miesięcy

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000 zł, słownie: dziesięc tysięcy złotych

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Waga

1. CENA 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-02-15 do godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego.
Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 26
82-200 Malbork

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-02-15, o godz. 9.15, w siedzibie zamawiającego
Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 26
82-200 Malbork
XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających - 20% wartości zamówienia podstawowego.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 42607-2011. Data zamieszczenia 2011-02-07 Do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
Wzór umowy.doc
ZałącznikiArchiwum - przetargi 2011-2014
Archiwum - przetargi 2010
Archiwum - przetargi 2009
Archiwum - przetargi 2008
Archiwum - przetargi 2007
Archiwum - przetargi 2006
Archiwum - przetargi 2005
Webmaster PRO-SYSTEM   ::   Design and copyright 2004 FiresNet - Tworzenie Stron WWW