Strona główna
Firma
Mieszkania na wynajem
Przetargi

Dla najemców TBS
Aktualności
Zgłoś awarię

Dla kandydatów TBS
Aktualności
Jak otrzymać mieszkanie
Inwestycje w realizacji

Galeria
Do pobrania
RODO
Kontakt

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
82-200 Malbork
ul. Mickiewicza 26
tel. 55 272 26 64
fax. 55 272 26 64
e-mail: sekretariat@tbs.malbork.pl


ARCHIWUM - przetargi 2010


Malbork, 28-12-2010r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o. w Malborku

zaprasza do negocjacjina najem 9 garaży samochodowych usytuowanych w budynku nr 15 przy ulicy Czerskiego w Malborku:Nr garażu.

powierzchnia w m2

1
17,53
2
17,53
3
17,33
4
17,27
5
17,54
6
17,54
7
17,27
8
17,33
10
17,53

Negocjacje odbędą się od 29.12.2010r. (środa) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. od godz. 1000


Przystępujący do negocjacji winien w dniu negocjacji w godz. od 800 do 950wpłacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zl.


Cena za powierzchnię użytkową garaży do negocjacji.

Wygrywający negocjacje winien zawrzec umowę najmu w ciągu 3 dni po negocjacjach licząc następny dzień jako pierwszy.


Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą negocjacje zostanie zaliczone na poczet kaucji, która będzie stanowić 3-miesięczny czynsz.


W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425Malbork, 06-12-2010r.

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty na wykonanie prac związanych z rocznym przeglądem instalacji gazowych w budynkach MTBS przy ul. Michałowskiego 10 i 6 .

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Malborku informuje, iż w wyniku zapytania o cenę z dnia 22.11.2010r. wybrano ofertę:

Z.U.H.
"NICO" Sławomir Olchowik,
ul. Rzemieślnicza 14, 82-200 Malbork.Malbork, 29-11-2010r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o. w Malborku

zaprasza do negocjacjina najem 10 garaży samochodowych usytuowanych w budynku nr 15 przy ulicy Czerskiego w Malborku:Nr garażu.

powierzchnia w m2

1
17,53
2
17,53
3
17,33
4
17,27
5
17,54
6
17,54
7
17,27
8
17,33
9
17,53
10
17,53

Negocjacje odbędą się od 30.11.2010r. (wtorek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. od godz. 1000


Przystępujący do negocjacji winien w dniu negocjacji w godz. od 800 do 950wpłacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zl.


Cena za powierzchnię użytkową garaży do negocjacji.

Wygrywający negocjacje winien zawrzec umowę najmu w ciągu 3 dni po negocjacjach licząc następny dzień jako pierwszy.


Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą negocjacje zostanie zaliczone na poczet kaucji, która będzie stanowić 3-miesięczny czynsz.


W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425Malbork, 22-11-2010r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
Spólka z o.o. w Malborku

zwraca się z zapytaniem o cenęna wykonanie prac związanych z rocznym przeglądem instalacji gazowych w budynkach MTBS przy ul. Michałowskiego 10 i 6 w świetle art.62. ust.5 o których mowa w art.62 ust.1 pkt.1 lit.c oraz pkt.2 Prawa Budowlanego


Wymagane jest , aby Osoba przeprowadzająca kontrolę posiadała kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru na eksploatację urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych określonych w Rozporządzeniu z dnia 28 kwietnia 2003r.

Opis przedmiotu zamówienia: ul. Michałowskiego 6,10 - 88 mieszkań

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. W ofercie podać należy cenę za 1 lokal.

Nie prowadzi negocjacji w sprawie ceny.

Termin wykonania w/w zakresu prac przewidywany jest do 15.12.2010r.

Oferty należy składać w biurze MTBS przy ul. A. Mickiewicza 26 II p. do dnia 03.12.2010r. (piątek) do godz. 1000

Otwarcie kopert dnia 03.12.2010r. (piątek) o godz. 1015 w biurze MTBS j.w

MTBS zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w formie zapytania o cenę bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425Malbork, 04-11-2010r.

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty na wykonanie przeglądu 5-letniego instalacji elektrycznych i piorunochronowych w budynku nr 12 przy ul. Rolniczej .

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Malborku informuje, iż w wyniku zapytania o cenę z dnia 22.10.2010r. wybrano ofertę:

Instalatorstwo Elektryczne
"EL-TOM" Tomasz Wysocki,
ul. Jaśminowa 12, 82-200 Malbork.Malbork, 29-10-2010r.

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty na wykonanie przeglądu 5-letniego w budynku nr 12 przy ul. Rolniczej .

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Malborku informuje, iż w wyniku zapytania o cenę z dnia 21.10.2010r. wybrano ofertę:

PROJEKTOWANIE i NADZORY
"KONSBUD" Jarosław Czermak,
ul. Jesionowa 24, 82-200 Malbork.Malbork, 25-10-2010r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
Spólka z o.o. w Malborku

organizujeprzetarg nieograniczony na najem 10 garaży samochodowych usytuowanych w budynku nr 15 przy ulicy Czerskiego w Malborku:


Nr garazu.

powierzchnia w m2

cena brutto


1
17,53
250,00
2
17,53
250,00
3
17,33
250,00
4
17,27
250,00
5
17,54
250,00
6
17,54
250,00
7
17,27
250,00
8
17,33
250,00
9
17,53
250,00
10
17,53
250,00

Przetarg nieograniczony odbedzie sie 29.10.2010r. (piatek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. o godz. 1100


Przystepujacy do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 800 do 1050wplacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zl.


Postapienie 1zł.

Wygrywajacy przetarg winien zawrzec umowe najmu w ciagu 3 dni po przetargu liczac nastepny dzien jako pierwszy.


Wadium wplacone przez osobe wygrywajaca przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji, która będzie stanowić 3-miesięczny czynsz.


W przypadku nie dojscia do zawarcia umowy z winy wygrywajacego wplacone wadium przepada.Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425Malbork, 22-10-2010r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
Spólka z o.o. w Malborku

zwraca się z zapytaniem o cenęna wykonanie prac związanych z 5-letnim przeglądem instalacji elektrycznych i piorunochronowych w budynku MTBS przy ul. Rolniczej 12 zgodnie z art.62 ust.1 pkt.2 Prawa Budowlanego.


Badanie instalacji elektrycznej należy wykonać w oparciu o normy:

PN-IEC 60364-41:2000, PN-IEC 60364-6-61:2000

Badanie instalacji Ochrony odgromowej obiektu należy wykonać w oparciu o normy:

PN-86/E-05003/01, PN-86/E-05003/03, PN-86/E-05003/04, PN-IEC 61024-1:2000, PN-IEC 61024-1-1:2001

Opis przedmiotu zamówienia: ul. Rolnicza 12 - 37 mieszkań

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. W ofercie podać należy cenę za 1 punkt pomiarowy instalacji elektrycznej.

Nie prowadzi negocjacji w sprawie ceny.

Termin wykonania w/w zakresu prac przewidywany jest do 30.11.2010r.

Oferty należy składać w biurze MTBS przy ul. A. Mickiewicza 26 II p. do dnia 04.11.2010r. (czwartek) do godz. 1000

Otwarcie kopert dnia 04.11.2010r. (czwartek) o godz. 1030 w biurze MTBS j.w

MTBS zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w formie zapytania o cenę bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425Malbork, 21-10-2010r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
Spólka z o.o. w Malborku

zwraca się z zapytaniem o cenęna wykonanie prac związanych z 5-letnim przeglądem obiektu budowlanego w budynku MTBS przy ul. Rolniczej 12 zgodnie z art.62 ust.1 pkt.2 Prawa Budowlanego.


Opis przedmiotu zamówienia: ul. Rolnicza 12 - 37 mieszkań

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.W ofercie podać należy cenę za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Nie prowadzi negocjacji w sprawie ceny.

Termin wykonania w/w zakresu prac przewidywany jest do 30.11.2010r.

Oferty należy składać w biurze MTBS przy ul. A. Mickiewicza 26 II p. do dnia 29.10.2010r. (piatek) do godz. 1000

Otwarcie kopert dnia 29.10.2010r. (piatek)o godz. 1030 w biurze MTBS j.w

MTBS zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w formie zapytania o cenę bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425Malbork, 19-10-2010r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
Spólka z o.o. w Malborku

organizujeprzetarg ograniczony na najem 10 garaży samochodowych usytuowanych w budynku nr 15 przy ulicy Czerskiego w Malborku:Nr garazu.

powierzchnia w m2

cena netto

Vat

1
17,53
250,00+22%
2
17,53
250,00+22%
3
17,33
250,00+22%
4
17,27
250,00+22%
5
17,54
250,00+22%
6
17,54
250,00+22%
7
17,27
250,00+22%
8
17,33
250,00+22%
9
17,53
250,00+22%
10
17,53
250,00+22%

W przetargu wziasć udział moga tylko osoby, które sa mieszkańcami budynku nr 15 przy ulicy Czerskiego w Malborku.

Przetarg ograniczony odbedzie sie 22.10.2010r. (piatek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. o godz. 1200


Przystepujacy do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 800 do 1150wplacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zl.


Postapienie 1zł.

Wygrywajacy przetarg winien zawrzec umowe najmu w ciagu 3 dni po przetargu liczac nastepny dzien jako pierwszy.


Wadium wplacone przez osobe wygrywajaca przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji, która będzie stanowić 3-miesięczny czynsz.


W przypadku nie dojscia do zawarcia umowy z winy wygrywajacego wplacone wadium przepada.Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425Malbork, 06-09-2010r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
Spólka z o.o. w Malborku

zaprasza do negocjacjina najem 1 garażu samochodowego usytuowanego w budynku: nr 34 przy ulicy Czerskiego w Malborku:Nr garazu.

powierzchnia w m2

9
15,81

Negocjacje odbeda sie od 08.09.2010r. (środa) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. od godz. 1000


Przystepujacy do negocjacji winien w dniu negocjacji w godz. od 800 do 950wplacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zl.


Cena za powierzchnie uzytkowa garaży do negocjacji.

Wygrywajacy negocjacje winien zawrzec umowe najmu w ciagu 3 dni po negocjacjach liczac nastepny dzien jako pierwszy.


Wadium wplacone przez osobe wygrywajaca negocjacje zostanie zaliczone na poczet kaucji, która będzie stanowić 3-miesięczny czynsz.


W przypadku nie dojscia do zawarcia umowy z winy wygrywajacego wplacone wadium przepada.Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425Malbork, 06-09-2010r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
Spólka z o.o. w Malborku

zaprasza do negocjacjina najem 1 garażu samochodowego usytuowanego w budynku: nr 11 przy ulicy Rolniczej w Malborku:Nr garazu.

powierzchnia w m2

2
15,80

Negocjacje odbeda sie od 08.09.2010r. (środa) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. od godz. 1000


Przystepujacy do negocjacji winien w dniu negocjacji w godz. od 800 do 950wplacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zl.


Cena za powierzchnie uzytkowa garaży do negocjacji.

Wygrywajacy negocjacje winien zawrzec umowe najmu w ciagu 3 dni po negocjacjach liczac nastepny dzien jako pierwszy.


Wadium wplacone przez osobe wygrywajaca negocjacje zostanie zaliczone na poczet kaucji, która będzie stanowić 3-miesięczny czynsz.


W przypadku nie dojscia do zawarcia umowy z winy wygrywajacego wplacone wadium przepada.Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425Malbork, 01-07-2010r.

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty.

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Malborku informuje, iż w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod NR-132416 na "Budowę budynku "N" przy ul. Czerskiego w Malborku" wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwa Budowlano-Remontowego
"Przyszłość" Piotr Wysoki,
ul. Prusa 1, 82-200 Malbork.

Cena wybranej oferty wynosi: 3.404.983,72 zł brutto.

Malbork, 07-06-2010r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 02.06.2010 r.

Dot.: ZP - 01/2010 na: "Budowę budynku "N" przy ul. Czerskiego w Malborku".


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE NR 1
W nawiązaniu do udzielonych przez Was wyjaśnień w dniu 02.06.2010 dot. SIWZ przetargu na w/w zadanie Zwraca się z prośbą o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pyt. nr 3 cyt: "Czy w wykazie osób, które będą kierowały robotami (zał. Nr 5 do SIWZ) wymagane jest wyszczególnienie robót kierowanych w okresie ostatnich 5-ciu lat tylko przez kierownika budowy, czy również przez kierowników robót branży sanitarnej i elektrycznej?"
Z Waszej odpowiedzi wynika, że należy udokumentować 5-cioletnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót branży elektrycznej i sanitarnej.
Nasze pytanie odnosiło się do wyjaśnienia konieczności wypełnienia załącznika nr 5 dla kierownika budowy oraz kierowników branży elektrycznej i sanitarnej.
Czy w świetle waszych wyjaśnień zał. Nr 5 należy przygotować w 3 egzemplarzach tj. dla kierownika branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, skoro wynika z niego, że jest on przyporządkowany tylko dla 1 osoby)?
Gdzie powinna być zawarta informacja o 5-cio letnim doświadczeniu (brak takiej rubryki w w/w załączniku)?


ODPOWIEDŹ NR 1
Zgodnie z pkt 5 ust. 3 SIWZ minimum 5-cio letnie doświadczenie w kierowaniu robotami musi posiadać:
- kierownik budowy,
- kierownik robót sanitarnych,
- kierownik robót elektrycznych
Zał. Nr 5 należy przygotować dla każdej z osób (tj. 3 egz. )
Spełnienie warunku posiadania 5 -cio letniego doświadczenia Zamawiający oceni na podstawie rubryki "LATA REALIZACJI".

PYTANIE NR 2
W przedmiarach ofertowych w poz. 2 podano ilość ław fundamentowych w ilości 13,248 m3 , a powinno być 37,0 m3 betonu.
Czy na budynek "budynek" przyjąć powyższe zużycie?


ODPOWIEDŹ NR 2
Ująć ilość podaną w Zmianie Nr 1 do SIWZ

PYTANIE NR 3
To samo dotyczy ścian oporowych w poz. 4, w przedmiarach podano 19,238 m3 betonu, a powinno być 29,0 m3.
Czy uwzględnić w ofercie na budynek "N" wyżej podane ilości


ODPOWIEDŹ NR 3
Ująć ilość podaną w Zmianie Nr 1 do SIWZMalbork, 07-06-2010r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ Nr 1 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot.: ZP - 01/2010 na: "Budowę budynku mieszkalnego "N" przy ul. Czerskiego w Malborku" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.05.2010 NR 132 416-2010 .


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób :

1.W przedmiarze robót " Zagospodarowanie terenu " - ELEMENCIE 1 - Mur oporowy :

a)W poz. 1 należy przyjąć - 13,17 m3
b) W poz. 2 należy przyjąć - 24,36 m3
c) W poz. 4 należy przyjąć - 28,44 m3
d) W poz. 5 należy przyjąć - 3,692 t

2. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu

do dnia 11.06.2010 roku do godziny 13 00


W związku z powyższym otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2010 roku o godz. 13 15 w siedzibie MTBS w Malborku ul. Mickiewicza 26.

Ogłoszenie umieszczono na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 156700-2010 link do strony:

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=156700&rok=2010-06-07Malbork, 02-06-2010r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 02.06.2010 r.

Dot.: ZP - 01/2010 na: "Budowę budynku "N" przy ul. Czerskiego w Malborku".


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE NR 1
Prosimy o potwierdzenie, że do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego.


ODPOWIEDŹ NR 1
Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego, tylko HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY . Kosztorys ofertowy będzie zobowiązany złożyć wybrany oferent.

PYTANIE NR 2
Zgodnie z rozdz. VI. ust. 1.4. SIWZ w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dostarczyć oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W związku z powyższym, czy wykonawca we własnym zakresie winien przygotować treść takiego oświadczenia? Jeżeli tak, to czy konieczne jest załączanie do oferty kserokopii decyzji o nadaniu uprawnień osób, które będą kierowały robotami?


ODPOWIEDŹ NR 2
Treść oświadczenia ,o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Wykonawcy przygotowują we własnym zakresie . Dodatkowo należy złożyć kserokopie decyzji o nadaniu uprawnień.

PYTANIE NR 3
Czy w wykazie osób, które będą kierowały robotami (zał. nr 5 do SIWZ) wymagane jest wyszczególnienie robót kierowanych w okresie ostatnich 5-ciu lat tylko przez kierownika budowy, czy również przez kierowników robót branży sanitarnej i elektrycznej?


ODPOWIEDŹ NR 3
Zgodnie z pkt. V ust. 3a,b,c kierownicy robót branży sanitarnej i elektrycznej muszą posiadać 5 letnie doświadczenie jako kierownicy robót sanitarnych i elektrycznych .

PYTANIE NR 4
Zgodnie z pkt XII SIWZ cyt. : "Cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych (.)". W związku z powyższym, prosimy o jednoznaczną odpowiedź jaki dokument jest nadrzędny do wyliczenia oferowanej ceny zamówienia. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia różnic i elementów nie uwzględnionych w przedmiarze robót, można zmienić ilości robót do wykonania i zmiana ilości lub podstaw wyceny w stosunku do załączonego na stronie internetowej przedmiaru robót nie spowoduje odrzucenia oferty.


ODPOWIEDŹ NR 4
Zgodnie z pkt. XII SIWZ w trakcie postępowania przetargowego należy złożyć tylko HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY wg wzoru załączonego do SIWZ z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku .Tylko wybrany oferent będzie zobowiązany do złożenia kosztorysu ofertowego przed zawarciem umowy. Zgodnie z paragrafem 11 umowy " za roboty nieprzewidziane i dodatkowe uważa się te roboty, które nie są uwzględnione w dostarczonych przedmiarach robót, dokumentacji budowlanej oraz wyjaśnieniach do SIWZ.

PYTANIE NR 5
Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji Ath


ODPOWIEDŹ NR 5
Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót w wersji Ath

PYTANIE NR 6
Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w formie elektronicznej (dwg- Auto- Cad)


ODPOWIEDŹ NR 6
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją w formie elektronicznej (dwg- Auto- Cad)

PYTANIE NR 7
Zgodnie z opisem architektury pkt. 4.3.2. i 4.4.4 ściany fundamentowe należy obłożyć folią kubełkową. Na przekrojach i rzutach w projekcie architektury brak izolacji z folii. Czy w/w izolację należy uwzględnić w wycenie?


ODPOWIEDŹ NR 7
Należy uwzględnić izolację z folii kubełkowej - zostało ujęte w poz. 40 przedmiaru robót

PYTANIE NR 8
Zgodnie z opisem architektury pkt. 4.4.1 "izolacja pionowa ścian fundamentowych od fundamentów (.) nakładane na warstwę tynku na styropianie lub styropian z gotową warstwą izolacyjną". Na przekrojach i rzutach w projekcie architektury brak tynku na styropianie. Czy wykonanie tynku na styropianie należy uwzględnić w wycenie?


ODPOWIEDŹ NR 8
Należy uwzględnić tynk na styropianie - został ujęty w poz. 37 przedmiaru robót

PYTANIE NR 9
Jak należy traktować uwagę w pkt. 4.4.1 opisu architektury dotyczącą występowania wód gruntowych i ewentualnego wzmocnienia izolacji?. Czy w przypadku konieczności wykonania dodatkowych wzmocnień prace te będą rozliczone jako dodatkowe?


ODPOWIEDŹ NR 9
W trakcie opracowywania dokumentacji dokonano niezbędnych badań gruntu , których wyniki uwzględniono przy tworzeniu dokumentacji , natomiast w sytuacji , gdyby pojawiła się konieczność wzmocnienia izolacji , roboty te będą traktowane jako roboty dodatkowe.

PYTANIE NR 10
Zgodnie z rys. K-85 poszycie dachu deska gr. 25 mm , zgodnie z opisem architektury pkt. 4.5.3.11 deski gr. 19 mm ażurowe. Co przyjąć do wyceny?


ODPOWIEDŹ NR 10
Na poszycie dachu zastosować deskę gr. 25 mm - przedmiar robót poz. 180

PYTANIE NR 11
Brak detali balustrad podjazdu i murków oporowych (rodzaj materiału, sposób wykonania)


ODPOWIEDŹ NR 11
Murki oporowe wykonać zgodnie z projektem konstrukcji ( rysunki konstrukcji K15 , K16 ) jako żelbetowe monolityczne . Balustrady podjazdu należy wykonać z elementów stalowych spawanych , analogicznie do balustrad klatek schodowych . Balustrady należy wykonać zgodnie z dołączonym rysunkiem " Szczegół balustrady . PDF " - ujęte w poz. 281 przedmiaru robót.

PYTANIE NR 12
Z jakiego materiału i jakiej grubości przyjąć rynny i rury spustowe?


ODPOWIEDŹ NR 12
W ofercie rynny i rury spustowe należy wycenić jako wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm zgodnie z PN-61-B-10245

PYTANIE NR 13
Czy stolarka okienna ma być wyposażona w nawiewniki? Jeśli tak, to jakie i ile?


ODPOWIEDŹ NR 13
Okna w mieszkaniach wyposażyć w nawiewniki ciśnieniowe z możliwością przymknięcia , instalowane w górnej części okien , o izolacyjności min. 35 dB , przepływ powietrza min. 22 m3/h , kolor biały . Stosować jeden nawiewnik na każde okno.

PYTANIE NR 14
Poz. 5 Przedmiaru robót budowlanych- na jaką odległość należy przyjąć wywóz ziemi z wykopów?


ODPOWIEDŹ NR 14
W poz. 5 przedmiaru robót budowlanych należy przyjąć krotność wywozu = 8 ( wywóz na dalsze 4 km. po drogach utwardzonych )

PYTANIE NR 15
Stolarka drzwiowa wewnętrzna - prosimy o uszczegółowienie wykończenia stolarki drzwiowej płytowej - powierzchnia gładka czy tłoczona, rodzaj pokrycia - malowane, lakierowane, laminowane, okleina naturalna czy laminat, wypełnienie - plaster miodu, płyta otworowa, ościeżnice - stalowe czy drewniane, zwykłe czy regulowane na pełną szerokość muru.


ODPOWIEDŹ NR 15
Drzwi wewnętrzne - skrzydła drzwiowe na bazie ramy z drewna iglastego wypełnionej płytą wiórową lub kratownicą z pasków z płyty pilśniowej Skrzydło wykończone płytą pilśniową w kolorze białym . Ościeżnice stalowe. Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych z zamkami i kompletem kluczy , z wizjerem , z klamką

PYTANIE NR 16
Zgodnie z opisem architektury pkt 4.3.6.
ścianki działowe piwnic są grubości 12 cm. Natomiast z rys. A-1 wynika, że ścianki są grubości 8 cm.
ścianki działowe na parterze i wyżej należy wykonać z pustaków gr. 8 cm lub 12 cm. Natomiast z rys. A-2 wynika, że ścianki mają być grubości 8 cm. Prosimy o wyjaśnienie oraz wskazanie materiału z jakiego mają być wykonane ścianki.
Zgodnie z opisem architektury pkt 4.3.7. kanały wentylacyjne mają być obmurowane ścianką z cegły dziurawki grubości 6,5 cm. Natomiast z rys. A-2 wynika, że ścianki te są grubości 8 cm. Prosimy o wyjaśnienie oraz wskazanie materiału z jakiego mają być wykonane ścianki


ODPOWIEDŹ NR 16
Ścianki działowe piwnic gr. 8 cm z bloczków silikatowych - w poz. 208 przedmiaru robót zmienić tablicę KNR na KNR 9-01 0105/01
Ścianki działowe piwnic z cegły silikatowej grubości 12 cm do wys. 1 m , wyżej grubości 6,5 cm - ażurowe - w poz. 209 przedmiaru robót zmienić tablicę KNR na KNR 2-02 w 0126/07
Ścianki działowe kondygnacji mieszkalnych mają być grubości 8 cm z bloczków silikatowych. - w poz. 211 przedmiaru robót zmienić tablicę KNR na KNR 9-01 0105/01
Obmurowania kanałów wentylacyjnych wykonać bloczkami gazobetonowymi gr. 6 cm. . Uzupełnić przedmiar o dodatkową poz. przedmiaru - tablica KNR 2-02 0121/01 w ilości 200,10 m2.

PYTANIE NR 17
W przedmiarach nie uwzględniono:

a)Zbrojenia nadbetonu na stropach filigran
b)Warstwy spadkowej z keramzytobetonu
c)Okładziny z płyt g-k na dachu stromym
d)Obróbek blacharskich na dachu (wiatrownice, itp.)
e)Tynku mozaikowego na cokole

ODPOWIEDŹ NR 17
ad. a) Zbrojnie nadbetonu zostało uwzględnione w przedmiarze robót: poz. 91, 121, 149 i 169;
ad. b) Warstwa spadkowa stropodachu została uwzględniona w przedmiarze robót: poz. 185 i 186;
ad. c) Wykonanie okładziny z płyt g-k na dachu stromym zostały uwzględnione w przedmiarze robót: poz. 240; Zmieniono tablicę na KNR 0-14 2012/02
ad. d) Wykonanie obróbek blacharskich na dachu zostało uwzględnione w przedmiarze robót: poz. 198 i 199; UWAGA w poz. nr 198 została zmieniona podstawa KNR na KNNR 2 0504/01 oraz wartość przedmiaru z 42,7 m2 na 63,4 m2;
ad. e) Wykonanie tynku mozaikowego na cokole zostało uwzględnione w przedmiarze robót: poz. 271;

PYTANIE NR 18
.W poz. 32 i 39 występuje ta sama ilość rur, - którą pozycje brać pod uwagę


ODPOWIEDŹ NR 18
W pozycji 32 powinna być liczba 37szt. , pozycja dotyczy metrowych przewodów elastycznych DN20. W pozycji należy przewidzieć cztery komplety nakrętek z półpierścieniami na każdą sztukę przewodu.

PYTANIE NR 19
Wg kosztorysu grubości izolacji są niezgodne z aktualną Polską Normą


ODPOWIEDŹ NR 19
Grubości izolacji należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

PYTANIE NR 20
Czy do węzła cieplnego licznik ciepła dostarcza PEC .


ODPOWIEDŹ NR 20
Nie należy ujmować w wycenie dostawy i montażu węzła cieplnego poz. 74-90 przedmiaru robót .Licznik ciepła dostarcza ECO.

PYTANIE NR 21
W pozycji 46 kosztorysu C.O. występuje szafka i w pozycji 117 wod - kan także uważam, że wystarczy jedna, pozycja kosztorysu


ODPOWIEDŹ NR 21
W wycenie ująć tylko pozycję 46 przedmiaru robót . Nie ujmować pozycji 117 przedmiaru robót.

PYTANIE NR 22
W pozycjach 57. 58. 59 60 i 61 występują materiały, które są w komplecie zestawu logo terma.


ODPOWIEDŹ NR 22
Nie ujmować w wycenie poz. 57, 58,59,60,61 przedmiaru robót . Należy je uwzględnić przy specyfikowaniu stacji , bo są to elementy opcjonalne.

PYTANIE NR 23
W pozycji 111 i 116 występują dwukrotnie zawory czerpalne czy są to zawory do pralki?


ODPOWIEDŹ NR 23
Przeznaczenie każdego zaworu zostało opisane w kosztorysie. Pierwszy przeznaczony jest do podłączenia pralki, druga pozycja dotyczy WC

PYTANIE NR 24
W kosztorysie zestaw podnoszenia ciśnienia występuje w trzech pozycjach 119, 120, 121. Produkowany jest. jako komplet czy może być produkcji Hyderowacum Grudziądz o tych samych parametrach.


ODPOWIEDŹ NR 24
Tak może być jako komplet i może być firmy HYDRO-VACUM o tych samych parametrach

PYTANIE NR 25
Czy wodomierz na przyłączu wody dostarcza WPWiK Malbork.


ODPOWIEDŹ NR 25
Wodomierz na przyłączu wody dostarcza i montuje PWiK Malbork .

PYTANIE NR 26
Brak profilu zew. sieci wodociągowej


ODPOWIEDŹ NR 26
Profil sieci i przyłącza wodociągowego znajduje się w pliku "Sieci i przyłącza wod-kan bud. N " - na stronie internetowej MTBS .

PYTANIE NR 27
Brak profilu kanalizacji sanitarnej


ODPOWIEDŹ NR 27
Profil kanalizacji sanitarnej znajduje się w pliku "Sieci i przyłącza wod-kan bud. N " - na stronie internetowej MTBS .

PYTANIE NR 28
Brak profilu kanalizacji deszczowej


ODPOWIEDŹ NR 28
Profil kanalizacji deszczowej znajduje się w pliku "Sieci i przyłącza wod-kan bud. N " - na stronie internetowej MTBS .

PYTANIE NR 29
Brak profilu drenażu


ODPOWIEDŹ NR 29
Profil drenażu znajduje się w pliku "Sieci i przyłącza wod-kan bud. N " - na stronie internetowej MTBS .

PYTANIE NR 30
Czy do oferty należy wycenić zgodnie z przedmiarami robot węzeł cieplny budynku oraz przyłącze ciepłownicze do budynku , czy nie należy tego wyceniać zgodnie z wzorem harmonogramu rzeczowo - finansowego .


ODPOWIEDŹ NR 30
Nie należy wyceniać węzła cieplnego i przyłącza ciepłowniczego ( poz. 74 - 90 i 268 - 306 przedmiaru robót ).

Załącznik : rysunek balustrady Szczegol Balustrady.rar

Malbork, 17-05-2010r.

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spólka z o.o.
82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26
Tel./fax 055 272 26 64

oglasza przetarg nieograniczony na:

"Budowe budynku mieszkalnego "N" przy ul. Czerskiego w Malboku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."

Termin rozpoczecia 01.09.2010r.

Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót 30.09.2011r.
    Osoba uprawniona do kontaktowania sie z oferentami jest:
  1. Krzysztof Nosko.
  2. tel.(055) 272-26-64 lub 512-101-425

Oferte nalezy zlozyc w sekretariacie Zamawiajacego - pokój nr 2, z dopiskiem:

ZP-01 / 2010 - budynek "N"

do dnia 08.06.2010r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 08.06.2010r. o godzinie 1015.

Ogłoszenie umieszczono na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 132416-2010 link do strony:

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=132416&rok=2010-05-17

Do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia bud.N.doc
Dokumentacja techniczna bud.N.rar
Przedmiary bud.N.rar
Specyfikacje tech. bud.N.rar
Aneks do Przedmiar -Roboty drogowe Bud. N.rar


Malbork, 20-04-2010r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
Spólka z o.o. w Malborku

organizujeprzetarg ograniczony na najem 1 garażu samochodowego usytuowanego w budynku nr 11 przy ulicy Rolniczej w Malborku:Nr garazu.

powierzchnia w m2

cena brutto

7
17,50
200,08

W przetargu wziąść udział mogą tylko mieszkańcy osiedla TBS.


Przetarg ograniczony odbędzie się 28.04.2010r. (środa) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p.o godz. 1400


Przystępujący do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 800 do 1345 wpłacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zł.


Postąpienie 10 zł.


Zasiedlenie garażu od 4 maja 2010r.


Wygrywający przetarg winien zawrzec umowę najmu w ciagu 3 dni po przetargu licząc następny dzień jako pierwszy.


Wadium wpłacone przez osobe wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji.


W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.


Przystępujący do przetargu nie może zalegać z opłatami za najem lokalu w MTBS.


Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425


Malbork, 07-04-2010r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spólka z o.o. w Malborku

organizujeprzetarg nieograniczony na najem lokalu handlowo-usługowego usytuowanego w budynku nr 14 przy ulicy Rolniczej w Malborku:Lokal handlowy nr 1 o powierzchni uzytkowej 72,02m2 w sklad , którego wchodza:


rodzaj pomieszczenia

powierzchnia w m2

przedsionek
3,42
hala sprzedazy
53,58
komunikacja
2,60
pomieszczenie personelu
4,69
w.c.
2,66
magazyn
5,07

R A Z E M

72,02


Osoba do kontaktu: Bogdan Kułakowski.

kom. 502 202 047Przetarg nieograniczony odbędzie się 15.04.2010 r. (czwartek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p.o godz. 1000


Informacje o wyżej wymienionym lokalu można uzyskac pod numerem telefonu (055) 272-26-64. Przystępujący do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 800 do 950 wplacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zl.


Lokal bedacy przedmiotem przetargu bedzie mozna oglądac codziennie przed przetargiem w godz. od 800


Wygrywajacy przetarg winien zawrzec umowe najmu w ciagu 3 dni po przetargu liczac nastepny dzien jako pierwszy. Z trescią umowy najmu oraz regulaminem przetargu można zapoznac sie w siedzibie MTBS w Malborku przy ul. A. Mickiewicza 26.


Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni uzytkowej wynosi 20 zł + 22% VAT.Postapienie 1,00 zł.


Najemca po podpisaniu umowy najmu zobowiązuje się złożyć przed Notariuszem oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji do kwoty 5 000zł w trybie art. 777 pkt. 5 kodeksu postepowania cywilnego. Oświadczenie powinno zostać złożone w terminie 7 dni od daty podpisania umowy pod rygorem jej rozwiazania z winy Najemcy. Koszt złożenia oświadczenia ponosi Najemca. W przypadku nie dojscia do zawarcia umowy z winy wygrywajacego wpłacone wadium przepada. Zastrzega sie prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn.Malbork, 16-02-2010r.

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Spólka z o.o. w Malborku

organizuje

przetarg nieograniczony na najem nastepujacego lokalu uzytkowego:
    ul. A. Mickiewicza 26 III p. (pow. 58,02 m2 - trzy pomieszczenia, WC, korytarz) - wadium 500 zł

Przetarg nieograniczony odbedzie sie 22 luty 2010 r. (poniedziałek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A.Mickiewicza 26 II p. o godz. 900.

Informacje o wyzej wymienionym lokalu mozna uzyskac pod numerem telefonu (055) 272-26-64.

Przystepujacy do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 700 do 850 wplacic wadium w siedzibie MTBS.

Lokal bedacy przedmiotem przetargu bedzie mozna ogladac w godz. od 800do 1450.

Wygrywajacy przetarg winien zawrzec umowe najmu w ciagu 3 dni po przetargu liczac nastepny dzien jako pierwszy. Z trescia umowy najmu oraz regulaminem przetargu mozna zapoznac sie w siedzibie MTBS w Malborku przy ul. A. Mickiewicza 26.

Cena wywolawcza za 1 m2 powierzchni uzytkowej wynosi 20 zł + VAT, postapienie co 1,00 zł.

Umowa obowiązywać będzie od 15 kwietnia 2010r.

Najemca po podpisaniu umowy najmu zobowiązuje się złożyć przed Notariuszem oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji do kwoty 5 000zł w trybie art. 777 pkt. 5 kodeksu postepowania cywilnego. Oświadczenie powinno zostać złożone w terminie 7 dni od daty podpisania umowy pod rygorem jej rozwiazania z winy Najemcy. Koszt złożenia oświadczenia ponosi Najemca. W przypadku nie dojscia do zawarcia umowy z winy wygrywajacego wpłacone wadium przepada. Zastrzega sie prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn.Malbork, 15-02-2010r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spólka z o.o. w Malborku

unieważnia przetarg bez podania przyczyn ogłoszony dnia 04.02.2010r. na lokal o powierzchni użytkowej 58,02m2 przy ul.Mickiewicza 26 III p.

Malbork, 04-02-2010r.

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Spólka z o.o. w Malborku

organizuje

przetarg nieograniczony na najem nastepujacego lokalu uzytkowego:
    ul. A. Mickiewicza 26 III p. (pow. 58,02 m2 - trzy pomieszczenia, WC, korytarz) - wadium 500 zł

Przetarg nieograniczony odbedzie sie 15 luty 2010 r. (poniedziałek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A.Mickiewicza 26 II p. o godz. 1200.

Informacje o wyzej wymienionym lokalu mozna uzyskac pod numerem telefonu (055) 272-26-64.

Przystepujacy do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 800 do 1150 wplacic wadium w siedzibie MTBS.

Lokal bedacy przedmiotem przetargu bedzie mozna ogladac w godz. od 800do 1450.

Wygrywajacy przetarg winien zawrzec umowe najmu w ciagu 3 dni po przetargu liczac nastepny dzien jako pierwszy. Z trescia umowy najmu oraz regulaminem przetargu mozna zapoznac sie w siedzibie MTBS w Malborku przy ul. A. Mickiewicza 26.

Cena wywolawcza za 1 m2 powierzchni uzytkowej wynosi 19 zł + VAT, postapienie co 1,00 zł.

Umowa obowiązywać będzie od 15 kwietnia 2010r.

Najemca po podpisaniu umowy najmu zobowiązuje się złożyć przed Notariuszem oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji do kwoty 5 000zł w trybie art. 777 pkt. 5 kodeksu postepowania cywilnego. Oświadczenie powinno zostać złożone w terminie 7 dni od daty podpisania umowy pod rygorem jej rozwiazania z winy Najemcy. Koszt złożenia oświadczenia ponosi Najemca. W przypadku nie dojscia do zawarcia umowy z winy wygrywajacego wpłacone wadium przepada. Zastrzega sie prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn.Malbork, 11-01-2010r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
Spólka z o.o. w Malborku

zaprasza do negocjacjina najem 1 garażu samochodowego usytuowanego w budynku: nr 34 przy ulicy Czerskiego w Malborku:Nr garazu.

powierzchnia w m2

3
22,71

Negocjacje odbeda sie od 13.01.2010r. (środa) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. od godz. 1300


Przystepujacy do negocjacji winien w dniu negocjacji w godz. od 800 do 1250wplacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zl.


Cena za powierzchnie uzytkowa garaży do negocjacji.

Wygrywajacy negocjacje winien zawrzec umowe najmu w ciagu 3 dni po negocjacjach liczac nastepny dzien jako pierwszy.


Wadium wplacone przez osobe wygrywajaca negocjacje zostanie zaliczone na poczet kaucji, która będzie stanowić 3-miesięczny czynsz.


W przypadku nie dojscia do zawarcia umowy z winy wygrywajacego wplacone wadium przepada.Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425Malbork, 31-12-2009r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
Spólka z o.o. w Malborku

zaprasza do negocjacjina najem 2 garaży samochodowych usytuowanych w budynkach: nr 34 przy ulicy Czerskiego i nr 20 przy ulicy Michałowskiego w Malborku:Nr garazu.

powierzchnia w m2

3 przy ul. Czerskiego 34
22,71
3 przy ul. Michałowskiego 20
22,71

Negocjacje odbeda sie 05.01.2010r. (wtorek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p.o godz. 1000


Przystepujacy do negocjacji winien w dniu negocjacji w godz. od 800 do 950wplacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zl.


Cena za powierzchnie uzytkowa garaży do negocjacji.

Wygrywajacy negocjacje winien zawrzec umowe najmu w ciagu 3 dni po negocjacjach liczac nastepny dzien jako pierwszy.


Wadium wplacone przez osobe wygrywajaca negocjacje zostanie zaliczone na poczet kaucji, która będzie stanowić 3-miesięczny czynsz.


W przypadku nie dojscia do zawarcia umowy z winy wygrywajacego wplacone wadium przepada.Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425

 

Webmaster PRO-SYSTEM   ::   Design and copyright 2004 FiresNet - Tworzenie Stron WWW