Strona główna
Firma
Mieszkania na wynajem
Przetargi

Dla najemców TBS
Aktualności
Zgłoś awarię

Dla kandydatów TBS
Aktualności
Jak otrzymać mieszkanie
Inwestycje w realizacji

Galeria
Do pobrania
RODO
Kontakt

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
82-200 Malbork
ul. Mickiewicza 26
tel. 55 272 26 64
fax. 55 272 26 64
e-mail: sekretariat@tbs.malbork.pl
Aktualności27-12-2016r.Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

w Malborku informuje,

że dnia 30 grudnia 2016 r. (piątek)

biuro Malborskiego TBS będzie nieczynne

Za wszelkie utrudnienia z góry przepraszamy.

Jednoczeœnie informujemy, że awarie zgłaszać należy

do Krzysztofa Nosko, tel. : 512-101-425


22-06-2016r.KOMUNIKATY

Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

1

W związku z narastającą plagą gołębi i szczurów, wzywamy mieszkańców MTBS do zaprzestania dokarmiania gołębi. Prosimy również o zaprzestanie wyrzucania bądŸ wykładania żywności na zewnątrz budynków i wrzucania resztek jedzenia do kanalizacji, albowiem w ten sposób dokarmiamy gryzonie.
Gołębie zanieczyszczają odchodami elewacje, balkony, chodniki, samochody, itd. Rozrzucone przez nie resztki jedzenia nie tylko zaśmiecają teren, ale również stanowią atrakcyjne pożywienie dla szczurów. Należy pamiętać, że gołębie i szczury są nosicielami wielu chorób i pasożytów stanowiących zagrożenie dla ludzi. MTBS na bieżąco, systematycznie wykonuje kosztowną deratyzację. Niestety zabiegi te stają się mało skuteczne w sytuacji stałego wyrzucania żywności. Przypominamy, iż pozbywanie się jakichkolwiek odpadów, w tym jedzenia, w miejscach publicznych(poza śmietnikami) jest zanieczyszczeniem środowiska i stanowi łamanie przepisów porządkowych.

2

W związku z wakacjami i okresem urlopowym, który wiąże się z dłuższymi nieobecnościami lokatorów w mieszkaniach, w celu uniknięcia nieprzewidzianych awarii, MTBS zwraca się z prośbą do mieszkańców, aby przed opuszczeniem mieszkania:
-odciąć dopływ wody przez zamknięcie zaworów przy licznikach,
-wyłączyć zbędne odbiorniki energii elektrycznej,
-jeżeli jest to możliwe pozostawić u sąsiadów lub w siedzibie MTBS aktualny adres pobytu lub numer telefonu kontaktowego.

3

MTBS przypomina, iż usuwanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych wytworzonych w ramach remontów prowadzonych w lokalach mieszkalnych należy do obowiązków mieszkańca- najemcy lokalu mieszkalnego. Odpady takie należy usuwać we własnym zakresie i na własny koszt.
W związku z powyższym zabrania się wrzucania gruzu po remontach do kontenerów na śmieci, jak również pozostawiania ich w obrębie zagród śmietnikowych.
Informujemy, iż w sprawie odbioru gruzu można kontaktować się z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku tel. (55)629-86-24.

4

Przypominamy, iż do obowiązków właścicieli czworonogów należy usuwanie zanieczyszczeń przez nie w budynkach, na ulicach i chodnikach, skwerach, zieleńcach i placach zabaw. Unikanie sprzątania nieczystości po swoim pupilu grozi nałożeniem mandatu przez Straż Miejską lub Policję.

Sprzątnij po swoim psie. To dobry zwyczaj.


Z poważaniem

Prezes Zarządu

Małgorzata Ostrowska


17-06-2016r.Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

w Malborku informuje,

że od dnia 20.06.2016r. rozpocznie się remont klatek schodowych oraz wiatrołapów w budynku Michałowskiego 8.

W związku z powyższym proszę o zachowanie ostrożności i nie dotykanie ścian ze względu na dłuższy okres schnięcia struktury ściennej.

Remont przeprowadzi upoważniona przez MTBS firma "AN-BUD"


Z poważaniem

Prezes Zarządu

Małgorzata Ostrowska


29-04-2016r.Mieszkańcy

MTBS Malbork


Z przyczyn niezależnych od Malborskiego TBS Sp. z o.o. informuję iż

od 1 sierpnia br. ulega zmianie opłata za 1 m2 z stawki 7,50 zł na 8,00 zł.

Zmiana wynika z oczekiwań banku BGK ( dotyczy wcześniej zaciąganych kredytów).


Z poważaniem

Prezes Zarządu

Małgorzata Ostrowska


08-03-2016r.


Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

w Malborku informuje, że zgodnie z art.30 ust.3

Ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1995 r. O niektórych

formach popierania budownictwa mieszkaniowego,

najemcy lokali mieszkalnych znajdujących się

w budynkach

przy ul. Michałowskiego 6,8,10,20 w Malborku,

ul. Rolniczej 8,9,10,11,12,14 w Malborku,

ul. Czerskiego 13,34 w Malborku,

zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu MTBS

deklarację o dochodach za 2015 r. Ostateczny termin

dostarczenia deklaracji - zgodnie z art.30 ust.3 Ustawy -

to 30 kwietnia 2016 r. Jednakże z uwagi na fakt, iż jest to

sobota, termin dostarczenia Deklaracji o dochodach

przedłuża się do dnia 4 maja 2016 r.

Wzór deklaracji dostępny jest na stronie:

www.tbs.malbork.pl

w zakładce: do pobrania

deklaracje o dochodach 2015.doc


16-02-2016r.


MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o. w Malborku


zaprasza do zapoznania się z aktualną ofertą lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku przy ul. Mickiewicza 26:usytuowanie

pow. w m2

liczba pomieszczeń

parter
27,86
1 pomieszczenie, WC, korytarz,


Kliknij, aby powiekszyc    Kliknij, aby powiekszyc   
Kliknij, aby powiekszyc   
Kliknij, aby powiekszyc    Kliknij, aby powiekszyc   

Zainteresownych prosimy o kontaktakt pod numerem telefonu
(055) 272-26-64 w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących pozyskania lokalu oraz umówienia się na obejrzenie.
29-09-2015r.Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Malborku zawiadamia o rozpoczęciu procedury wydawania wniosków o najem mieszkań z zasobów Malborskiego TBS w budynku mieszkalnym "O" przy ul. Czerskiego w Malborku.
Mieszkania zasiedlane będą na zasadzie partycypacji.
Wnioski wydawane będą w sekretariacie Malborskiego TBS Sp. z o.o. od dnia
1 pazdziernika 2015 r.
Procedura przyjmowania kompletnych wniosków rozpocznie się dnia
19 pazdziernika 2015 r. w trybie ciągłym do wyczerpania zasobów budynku.
W budynku wielorodzinnym znajdować się będą 42 lokale mieszkalne, w tym:

  • 20 mieszkań 3- pokojowych w tym aneks kuchenny o pow. od 49,33 m2 do 56,45 m2;
  • 18 mieszkań 2- pokojowych o pow. od 53,39 m2 do 56,08 m2;
  • 4 mieszkania 1-pokojowe w tym aneks kuchenny o pow. od 25,35m2 do 29,44m2

10 mieszkań 2 - pokojowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych zarezerwowane zostały przez Urząd Miasta Malborka, który będzie partycypował w kosztach budowy tych lokali.
Urząd Miasta Malborka, jako partycypant nabywa prawo wskazywania najemców wybranych lokali mieszkalnych.
W budynku znajdować się będzie 10 garaży oraz windy, które z pewnością ułatwią codzienne życie wszystkim mieszkańcom naszego budynku.
Poniżej przedstawiamy plany mieszkań, które znajdować się będą w budynku "O".
Z każdego piętra przedstawiony został plan jednej klatki, gdyż w drugiej klatce znajdują się lokale w "lustrzanym odbiciu".
Zarezerwowane przez Urząd Miasta lokale oznaczono na projekcie poprze ich przekreślenie.
W zakładce Do pobrania dostępne są wnioski o najem mieszkania w budynku "O" przy ul. Czerskiego w Malborku oraz zaświadczenie o dochodach.
Oddanie budynku "O" do eksploatacji zaplanowane jest na pazdziernik 2016 r.
Szczegółowych informacji o lokalach zasięgnąć można osobiście w sekretariacie MTBS bądz telefonicznie pod numerem telefonu (055) 272-26-64.

Kliknij, aby powiekszyc    Kliknij, aby powiekszyc   

Kliknij, aby powiekszyc    Kliknij, aby powiekszyc   
Kliknij, aby powiekszyc    Kliknij, aby powiekszyc   28-07-2015r.Zarząd Malborskiego Towarzystwa

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Malborku

zawiadamia


o rozpoczęciu procedury przyjmowania wniosków na najem mieszkania z zasobów

MTBS

w drodze partycypacji przy:

ul. Czerskiego 15A/2 w Malborku składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC,

przedpokoju, balkonu, o łącznej powierzchni 56,45 m2

(parter, oddanie budynku odbyło się w 2010 roku)


Wnioski należy składać od 28 lipca 2015 r.

w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku

przy ul. A. Mickiewicza 26 II p.

Zasiedlenie lokalu od 1 września 2015 r.


Informacje o wyżej wymienionym lokalu można uzyskać pod numerem telefonu

(55) 272-26-64.


W/w ogłoszenie podaję się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy

informacyjnej w Urzędzie Miasta oraz w siedzibie Malborskiego Towarzystwa

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Malborku przy ul. Mickiewicza 26.


Jednocześnie Towarzystwo zastrzega sobie możliwość przesunięcia bądŸ odwołania

terminu przyjmowania ofert na w/w lokal mieszkalny25-06-2015r.


APEL
do Mieszkańców o Pomoc dla Patryka

Kliknij, aby powiekszyc   

28-05-2015r.


OGŁOSZENIE

Prezes Malborskiego Towarzystwa Budownictwa

Społecznego Sp. z o.o. w Malborku informuje,

iż od czerwca 2015 r.

mieszkańcy Malborskiego TBS

będą mogli korzystać z bezpłatnych porad prawnych.

Dyżury prawne odbywać się będą w siedzibie MTBS,

przy ul. Mickiewicza 26 w Malborku,

w pierwszy piątek każdego miesiąca

w godzinach 10:00-12:00.

Porad prawnych udzielać będą prawnicy

z Kancelarii Adwokackiej

mec. Bogdana Statkiewicza.

Pierwszy dyżur prawny odbędzie się 12 czerwca 2015 r.

Osoby chcące skorzystać z w/w porad prosimy

o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu

55-272-26-64.


Prezes Zarządu

Małgorzata Ostrowska


27-05-2015r.


Apel do Mieszkańców

MTBS informuje, że coraz częściej wpływają skargi na niszczenie przez gołębie elewacji budynków, dachów oraz brudzenie parapetów, gzymsów co w sposób znaczący wpływa na estetykę osiedla. Ptaków jest coraz więcej, gdyż niektórzy mieszkańcy regularnie je karmią. Nie służy to nam wszystkim, a gołębiom szczególnie, gdyż chleb jest najgorszym i niezdrowym dla nich pożywieniem.

Pamiętać należy również, że ptaki - w tym gołębie - przyczyniają się do wielu chorób odzwierzęcych jak: gruzlicy ptasiej, ornitozy czy chorób przewodu pokarmowego. Ponadto są nosicielami wielu pasożytów jak pchły, roztocza, przenoszą kleszcze i mają kontakt z komarami, co stanowi potencjalne ryzyko dla zdrowia szczególnie dzieci, osób starszych jak i alergików.

Informujemy również, że wyrzucanie jedzenia na place, ulice, zieleńce stanowi wykroczenie z art. 145 Kodeksu karnego zagrożone karą grzywny.

Mając na względzie dobro naszych mieszkańców zwracamy się z apelem o zaprzestanie dokarmiania gołębi.


Prezes Zarządu

Małgorzata Ostrowska


23-03-2015r.


Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

w Malborku informuje,

że najemcy lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku

przy ul. Czerskiego 15 w Malborku,

do dnia 30 kwietnia 2015 roku zobowiązani są dostarczyć

do sekretariatu MTBS

deklarację o dochodach za 2014 r.

Wzór deklaracji dostępny jest poniżej oraz na stronie

www.tbs.malbork.pl

w zakładce: do pobrania

deklaracje 2014.doc

18-03-2015r.

Szanowni Mieszkańcy

W dniu 11 marca 2015 r. Malborskie TBS rozpoczęło akcję nasadzania drzew i krzewów na terenie III siedliska. Łącznie na osiedlu przybędzie ok. 50 drzew i ok. 500 krzewów. Nowe nasadzenia nie tylko wpłyną na poprawę estetyki osiedla, ale będą też pełnić funkcję ochronną dla mieszkańców. Mamy wielką nadzieję, że mając na względzie walory zdrowotne i biologiczne, jakie daje zieleń w zabudowie osiedlowej będziecie Państwo wspólnie z nami czuwać i ochronić ją przed zniszczeniem zwracając uwagę na wszelkie przejawy wandalizmu. Szczególnie prosimy rodziców i opiekunów, by uczyli dzieci od najmłodszych lat dbałości o przyrodę i szacunku dla środowiska. Dzięki wspólnej trosce będziemy mogli obserwować, jak z małych wątłych roślinek pod Waszymi oknami wyrastają piękne i zdrowe kompozycje zieleni.

Kliknij, aby powiekszyc    Kliknij, aby powiekszyc   

Poniżej przedstawiamy wizerunek i krótką charakterystykę nasadzanej roślinności.

  • Drzewa iglaste :

Kliknij, aby powiekszyc    Kliknij, aby powiekszyc   

świerk srebrny i świerk serbski - duże drzewa osiągające wysokość do 15 m, posiadają igły koloru srebrzystego z długimi ozdobnymi szyszkami . Cechą charakterystyczną odróżniającą te dwa gatunki są igły, które w przypadku świerka srebrnego są sztywne i kłujące natomiast u świerka serbskiego miękkie.

  • Drzewa liściaste :

Kliknij, aby powiekszyc    Kliknij, aby powiekszyc   

Jarząb mączny i szwedzki - małe i średnie drzewa rosnące do 12 m wysokości o stożkowatej zwartej koronie, owoce dekoracyjne koloru pomarańczowego lub czerwonego. Odróżnić te dwa gatunki możemy po wielkości liści, które są szersze w przypadku jarząbu mącznego.

Jarząb pospolity - wolnorosnące drzewo o wąskiej kolumnowej koronie. Dorasta do 8 m wysokości. Liście ciemnozielone pierzaste, kwiaty białe póŸniej dekoracyjne czerwone owoce.

Lipa drobnolistna - drzewa osiągają wysokość 20-30m. Mają szeroko jajowatą lub kulistą koronę. Liście są sercowate z ząbkowatymi brzegami. Kwiaty mają jasnożółtą barwę i wyrastają pęczkami. Charakteryzuje je intensywny, miodowy zapach. Kwitnie od lipca do sierpnia. Owocem jest nagi orzech.

  • Krzewy liściaste :

Kliknij, aby powiekszyc    Kliknij, aby powiekszyc   
Kliknij, aby powiekszyc   

Tawuła w odmianach - krzew osiąga do metra wysokości i ma kulisty pokrój. Liście są jajowate z ząbkowatymi brzegami. Kwiaty białe lub różowe. Kwitnie od czerwca do lipca.

Forsycja - krzew osiąga 1,5-3 m wysokości. Może tworzyć żywopłoty lub figury geometryczne. Kwitnie na pędach zeszłorocznych jeszcze przed wytworzeniem liści. Kwiaty pojawiają się najczęściej od marca do końca kwietnia. Owocem jest torebka.

Krzewuszka cudowna, białobrzeżna - krzewy osiągają 1,5-3 m wysokości. Tworzą szeroką koronę o lekko przewieszających się pędach. Dzwonkowate kwiaty zebrane po kilka, mają białą lub różową barwę. Kwitnie od maja do czerwca. Owocem jest torebka.

Dereń żółtobrzeżny, złoto kory - niskie krzewy dorastają do 1,5 m wysokości. Krzewy o ozdobnych liściach żółto- zielonych. Występuje najczęściej jako krzew ozdobny w Skupinach. Kwitnie na biało w miesiącach maj- czerwiec.

Pięciornik - niski krzew dorasta do 1,5 m wysokości i posiada łukowato wzniesione, gęste pędy. Liście są pierzaste, złożone z 5-7 listków. Mają białą, żółtą, pomarańczową lub różową barwę. Kwitnie od czerwca do września.

Berberys purpurea - krzew osiąga 1,5-2 m wysokości. Jest rozgałęziony i ma ciernie. Liście są drobne, owalne, jesienią przebarwiają się na żółto i czerwono. Kwitnie od maja do czerwca. Owocem jest mała, czerwona jagoda.

  • Krzewy iglaste :

Kliknij, aby powiekszyc   

Sosna kosodrzewina - krzaczasta forma sosny o powolnym wzroście, osiągająca po 30 latach około 2 m wysokości przy podobnej średnicy, odznacza się jednak dużą zmiennością. Pędy krótkie wzniesione, igły sztywne ciemnozielone.


11-03-2015r.

INFORMACJA
dla lokatorów Malborskiego TBS

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że w dniu 21 marca 2015r. od godz. 8:00 Urząd Miasta przy współpracy z ZGKiM Sp. z o.o. Malbork przeprowadzi nieodpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

I. Zbiórka nie obejmuje odbioru odpadów niebezpiecznych, toksycznych, zawierających szkodliwe substancje, a także opon, gruzu, piasku, popiołu i tym podobnych,

II. Odpady należy wystawić najpózniej do godz. 8:00 w dniu zbiórki.

1. W przypadku zabudowy jednorodzinnej - przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu.

2. W przypadku zabudowy wielorodzinnej przy pojemnikach i kojcach na śmieci.

III. Odbiór odpadów nastąpi w dniu zbiórki od godz.8:00 .

Poniżej do wglądu pismo otrzymane od Urzędu Miasta


Kliknij, aby powiekszyc   

 Archiwum - aktualności 2015-2016
Archiwum - aktualności 2007-2014
Webmaster PRO-SYSTEM   ::   Design and copyright 2004 FiresNet - Tworzenie Stron WWW